DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.05.2011 11:42:07 

ATHAN Castus   a   ANGELINA Jalee

DostihyDostihy se běhají na dráze, která má tvar oválu (většinou dvě velká „U“ proti sobě), proto se někdy používá slovo „ovál“. Délka bývá pro italské chrtíky a vipety 360 m, pro ostatní plemena 480 m. Ale běhají se dostihy i na jiné vzdálenosti, například 280 m. Občas se pořádají i dostihy rovinné, těch je však minimum a většinou jsou to dostihy propagační. Poloměr zatáček na dostihové dráze je 40 – 45 m, šířka dráhy na rovině je 6 m, v zatáčkách 8 m. Některé dráhy (Lednice) mají klopené zatáčky s převýšením asi 4%. Povrch dráhy tvoří tráva nebo písek (zde by se mělo hovořit spíše o jílovito-písčitých drahách, není totiž písek jako písek). Dostihová sezona trvá přibližně od března do října. Pořádá se okolo 20 dostihů ročně.

Způsob tažení návnady je dvojí. „Klasický zajíc“ – vlasec s návnadou je tažen před chrty pomocí kladek, které jsou na zemi, nebo můžou být vedeny horem (jsou upevněny na sloupech) a celé zařízení je poháněno elektromotorem. Po každém běhu se vlasec (za pomoci motorky) opět natáhne do výchozí pozice. Nebo se používá tzv. „nekonečný zajíc“, kdy je tažné zařízení namontováno na vnitřním okruhu dráhy a běhá stále dokola, takže se nemusí po každém běhu znova natahovat.

 Způsob hodnocení. Běhá se ze startovacích boxů, kterých je šest, to znamená, že v běhu může být nejvíce šest chrtů. Psi a feny běhají zvlášť, při malém počtu mohou běžet společně v tzv. mix běhu.

Jsou dva způsoby postupu do finále, „dle časů“ a „dle pořadí“.

Dle časů – pro tento způsob je bezpodmínečně nutná přesná časomíra, která v každém běhu změří časy všech startujících. Každý pes běží dvakrát (s výjimkou greyhoundů – pro ně je druhý běh fakultativní), počítá se lepší čas a 6 psů s nejrychlejšími časy postupuje do finále.Tento způsob je výhodnější (rychlejší) při větším počtu startujících.

Dle pořadí – do finále se postupuje systémem rozběh, opravný běh, semifinále, finále.Tento způsob lze použít do maximálního počtu 36 startujících. Je třeba znát a respektovat současnou výkonnost psů a podle ní sestavit spravedlivě jednotlivé rozběhy. Nesmí dojít ke kumulaci nejrychlejších (nebo naopak nejslabších) jedinců do jednoho běhu. Zpravidla se nasazuje s číslem 1 nejrychlejší pes, pak postupně další. Opravné běhy a semifinále se sestavují podle daných tabulek, kde je přesně určeno, podle doběhu psa v rozběhu, s jakou dečkou a s kým bude startovat.
zdroj: http://www.nika2-afghani.unas.cz/